การใช้เว็บไซต์เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

การใช้เว็บไซต์เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย นอกจากจะเป็นการประหยัดต้นทุนในด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรแล้ว ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานธุรกิจของท่าน ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ การมีเว็บไซต์ที่ดี จะช่วยเปิดโอกาสให้ท่านสามารถทำธุรกิจได้ในหลายพื้นที่มากขึ้น

สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ การจัดทำเว็บไซต์ถือเป็นการลงทุนที่ใช้ต้นทุนต่ำกว่าการเปิดร้านมาก คุณสามารถเริ่มต้นจากการเปิดหน้าเว็บไซต์เป็นอันดับแรก เพื่อทดลองตลาดก่อนการลงทุนเปิดร้านค้าจริง

สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจออกไป “ข้อมูล” เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจทางเลือกที่ถูกต้อง เพื่อเปลี่ยนทุกเม็ดเงินลงทุนให้กลายเป็นกำไรในอนาคต เรามีทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อการตัดสินใจ เพื่อการเดินแผนการตลาดอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเห็นผลได้จริง

การออกแบบ

การออกแบบและนำเสนอรูปแบบของหน้าเว็บไซต์ (User Interface) ของเว็บไซต์ในแต่ละประเภทธุรกิจ เว็บไซต์ที่ใช้งานยากเกินไป หรือไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้กลายเป็นลูกค้าได้แน่นอน ดังนั้นการออกแบบโดยเน้นที่การคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนจากผู้เยี่ยมชมเป็นลูกค้า (Conversion Rate) ด้วยรูปแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจในการใช้งานเว็บไซต์ การค้นหาข้อมูล และการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าของธุรกิจ รวมถึงการออกแบบรูปแบบเว็บไซต์ที่ดูดี มีความน่าเชื่อถือ ทุกองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการดึงลูกค้าเข้ามาในธุรกิจของท่าน

ระบบที่ดี

การเข้าใจและนำเอาเว็บไซต์ไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ นอกจากจะช่วยลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลที่สำคัญในทางธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถนำเอาข้อมูลที่ถูกเก็บลงในระบบซึ่งสำคัญอย่างมากในการวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต ไปใช้วิเคราะห์เพื่อต่อยอดการลงทุนหรือทำการตลาดต่อไป