Monthly Archives: September 2016

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนที่จะจ้างบริษัทในการออกแบบเว็บไซต์

ในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์นั้นมีองค์ประกอบหลายประการที่ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงเพื่อที่จะให้เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถบรรลุจุดประสงค์สูงสุดที่ตั้งเอาไว้ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่สร้างเว็บไซต์ขึ้นมานั้นเอง
การออกแบบเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ความเรียบง่าย หน้าเว็บเพจของเว็บไซต์มีรูปแบบและลักษณะที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานได้อย่างสะดวก ไม่มีกราฟฟิกหรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เพราะการที่เว็บเพจมีกราฟฟิกหรือตัวหนังสือที่เคลื่อนไหวอยู่มากเกินไป ก็จะเกิดการรบกวนสายตาทำให้ผู้ที่ใช้เกิดความรำคาญและอาจทำให้ผู้ใช้สนใจในกราฟฟิกมากเกินไปจนละเลยหรือมองข้ามต่อเนื้อหาสำคัญที่อยู่ในหน้าเว็บเพจได้

2. ความสม่ำเสมอ การใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ เช่น รูปแบบของหน้า รูปแบบกราฟฟิก ระบบ Navigation และโทนสี ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ควรมีลักษณะที่เหมือนกันโดยตลอดทั้งเว็บไซต์ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ผู้เข้ามาใช้เกิดความรู้สึกว่าแต่ละหน้าของเว็บไซต์มีความเป็นหนึ่งเดียวและรู้สึกถึงความเป็นระเบียบอีกด้วย

3. ความเป็นเอกลักษณ์ การออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นการสร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เกิดขึ้นกับเว็บไซต์นั้นๆ โดยที่จุดเด่นหรือเอกลักษณ์นั้นจะต้องสามารถสะท้อนบุคลิกหรือลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนใครของเจ้าของหรืองค์กรที่สร้างเว็บไซต์นั้นๆ ขึ้นมาได้อย่างดี โดยการสร้างเอกลักษณ์นี้อาจทำได้โดยการใช้สีสัน ตัวอักษร กราฟฟิก การจัดหน้า ฯลฯ ซึ่งผู้สร้างเว็บไซต์จะเลือกใช้แบบไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเว็บไซต์นั่นเอง

4. เนื้อหามีประโยชน์ การออกแบบเนื้อหาให้มีประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง เพราะเนื้อหาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเว็บไซต์ ดังนั้น ผู้ออกแบบจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดเลือก การจัดเตรียม การตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

5. ระบบ Navigation ที่ใช้งานง่าย การออกแบบระบบ Navigation ที่สามารถทำให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายและใช้ได้อย่างสะดวก วางไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนและอยู่ในตำแหน่งเดิมทุกหน้า อีกทั้งยังควรมีคำอธิบายประกอบให้ชัดเจนเพื่อที่ผู้ใช้งานจะได้ไม่สับสนและเกิดการหลงทางในเว็บไซต์

6. แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีผู้ใช้งานเข้ามาใช้เว็บของเรานั้นเว็บเพจแต่ละหน้าควรจะปรากฎขึ้นมาบนจออย่างรวดเร็ว เพราะการที่เราสามารถทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องรอนานนั้น จะทำให้ผู้ใช้รู้สึกกกระตือรือร้นในการใช้เว็บและไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายจนอาจส่งผลให้ปิดหน้าเว็บของเรา แล้วไปเข้าเว็บแห่งอื่นๆ ดังนั้น หากเราต้องการที่จะให้มีคนเข้าชมเว็บของเรามากๆ เราต้องหาจุดที่เหมาะสมระหว่างสิ่งที่จะใส่เข้าไปกับเวลาที่ผู้ใช้ต้องรอ โดยเฉพาะเว็บที่มีคนเข้ามาใช้มากๆ ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับความเร็วในการแสดงผลของเว็บมากยิ่งขึ้น

7. มีความชัดเจน เนื้อหาของเว็บไซต์นั้นจะต้องแสดงถึงจุดมุ่งหมายและหน้าที่ของเว็บไซต์อย่างชัดเจน เนื่องจากเว็บนั้นเป็นสื่อสารพัดประโยชน์ที่สามารถใช้ทำอะไรได้หลากหลายแบบ ผู้ออกแบบจึงต้องพยายามแสดงให้เห็นชัดเจนว่า เว็บไซต์นั้นนำเสนอเนื้อหาหรือให้บริการอะไร เพื่อที่จะให้ผู้ใช้เข้าใจได้ทันทีว่าเป็นเว็บที่ตนกำลังมองหาอยู่หรือไม่

8. เป็นไปตามรูปแบบมาตราฐาน การออกแบบให้มีลักษณะเป็นสากลเพื่อที่จะให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากเว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นนั้น มักจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันและมีระบบการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน แม้ว่าหน้าตาเว็บไซต์ของเราจะแตกต่างจากเว็บอื่น แต่ก็ควรมีระบบการทำงานที่ตรงกับความคิดของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บได้อย่างคล่องแคล่วและสะดวกสบายนั่นเอง

9. แสดงผลได้ดีในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน การที่เว็บนั้นแสดงผลออกมาได้อย่างเหมือนหรือใกล้เคียงกัน แม้ว่าจะแสดงผลจากคอมพิวเตอร์คนละเครื่องกันก็ตาม เนื่องจากในโลกของความเป็นจริงนั้น ผู้ใช้เว็บแต่ละคนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพแตกต่างกัน ทั้งความสามารถของซีพูยู แรม จอมอนิเตอร์ หรือ เบราเซอร์ของผู้ใช้ ดังนั้นการออกแบบเว็บที่ดีควรจะต้องทำให้เว็บนั้นใช้งานได้ในทุกสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

10. ระบบใช้งานที่ถูกต้อง การใช้งานแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลต้องสามารถกรอกได้จริง ใช้งานได้จริง ลิงค์ต่าง ๆ จะต้องเชื่อมโยงไปหน้าที่มีอยู่จริงและถูกต้อง ระบบการทำงานต่าง ๆ ในเว็บไซต์จะต้องมีความแน่นอนและทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง