Monthly Archives: June 2015

การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เว็บไซต์ขายสินค้าและบริการ

3d supermarket laptopการออกแบบเว็บไซต์นั้นมีความแตกต่างกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไป ถึงแม้ว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อใช้ตัวหนังสือ รูปภาพเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้เหมือนกันก็ตาม ดังนั้นเราต้องคำนึงถึงส่วนประกอบต่างๆว่าสิ่งใดควรมีในเว็บไซต์ หรือไม่ควรมีในเว็บไซต์ ควรให้มีจุดสนใจในแต่ละหน้า เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านั้นๆได้ง่ายที่สุด ส่วนประกอบเว็บไซต์จะต้องชัดเจน ในส่วนของเมนูความมีความชัดเจน การทำเว็บไซต์นั้นเราควรทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ การใส่ภาพที่มากเกินไปนอกจากจะทำให้เว็บของเราโหลดช้าแล้วยังส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถืออีกด้วย เพราะเว็บไซต์เปรียบเสมือนหน้าร้าน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในธุรกิจยุคออนไลน์ ดังนั้นในการออกแบบเว็บไซต์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจในทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่แบรนด์ โลโก้ โทนสี การสร้างการจดจำ การตัดสินใจซื้อของลูกค้าในช่องทางออนไลน์ ผลักดันให้ธุรกิจต้องพัฒนาเว็บไซต์ ทั้งในด้านคุณภาพและการสร้างความแตกต่างในการออกแบบ

ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำการตลาดหรือการค้าบนเว็บไซต์ เพราะการสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นจะมีส่วนช่วยให้การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการในเว็บไซต์ของคุณได้ดีมากขึ้น ดังนั้นการสร้างความน่าเชื่อให้กับเว็บไซต์ของคุณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และมีความละเอียดละออเพราะการสื่อสารระหว่างคุณกับลูกค้าของคุณจะมีเพียงแค่หน้าเว็บไซต์ที่คุณจะสามารถใช้เป็นช่องทางในการพูดคุยกับเค้าเท่านั้น การแสดงความน่าเชื่อถือบนเว็บไซต์ซึ่งมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ

การเพิ่มความหน้าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์

1. ทำให้ลูกค้ารู้ว่าเรามีตัวตนอยู่จริง โดยใส่ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือส่งเอกสารกับทางเว็บไซต์ที่ใช้บริการ เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าเราตั้งใจที่จะขายสินค้าจริงๆ
2. ใส่รายละเอียดสินค้าให้ครบ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง วิธีการใช้งาน การดูแลรักษา
3. ให้ลูกค้าเพิ่มความน่าเชื่อให้กับคุณ สำหรับร้านค้าที่มีลูกค้าเก่าหรือลูกค้าที่พอใจในสินค้าและบริการของคุณ อาจให้ลูกค้ามารีวิวร้านค้า อัพเดตเลขพัสดุในหน้าเว็บเพื่ิอเพิ่มความน่าเชื่อถือ
4. การรับประกัน เช่น หากไม่ได้รับสินค้าเรายินดีคืนเงิน สินค้ามีปัญหาเปลี่ยนได้ใน 7 วัน จะทำลูกค้าจะอุ่นใจมากขึ้น
5. อัพเดตร้านค้าสม่ำเสมอ อาจจัดกิจกรรมหรือโปรโมชั่น