เครื่องกัด CNC ราคาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดของตลาดของคุณ

เครื่องกัด CNC

 

ธุรกิจการผลิตมีการแข่งขันกันมากขึ้นในเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตเครื่องกัด CNC เนื่องจากผู้ผลิตต้องผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้นเพื่อที่จะมุ่งมั่นในอุตสาหกรรมธุรกิจนี้เครื่องกัด CNC หากธุรกิจของคุณต้องการการตัดเฉือนชิ้นส่วนเฉพาะสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณหรือเพื่อจุดประสงค์ในการจัดจำหน่าย คุณจะต้องพิจารณาว่าคุณควรจะใช้เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC โดยเฉพาะเครื่องกัด CNC หรือไม่ต่อไปนี้คือปัจจัย ” ขึ้นอยู่กับ ” หลายประการ

ด้านล่างเพื่อช่วยให้คุณพิจารณาว่าเครื่องกัด CNCคุณควรซื้อเครื่องกัดดังกล่าวหรือไม่:ขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณโดยปกติการจัดซื้อเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเงินเพียงพอสำหรับการซื้อดังกล่าว และมองหาผู้ผลิตเครื่องจักรที่เสนอราคาที่เหมาะสม เครื่องกัด CNC หากคุณพบว่าการเป็นเจ้าของเครื่องจักรดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสูง คุณสามารถเลือกร้านจัดหางานเพื่อให้บริการกัด CNC ในนามของคุณในราคาที่เหมาะสม

ลดต้นทุนการผลิตด้วยการจ้างงานการผลิตชิ้นส่วนไปยังร้านจัดหางาน

ขึ้นอยู่กับขนาดของตลาดของคุณหากคุณกำลังผลิตส่วนประกอบเฉพาะในปริมาณมาก การซื้อเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์หลาย ๆ เครื่องก็คุ้มค่าอย่างแน่นอน เพื่อเพิ่มผลผลิตและผลกำไรของธุรกิจของคุณ เครื่องกัด CNC อย่างไรก็ตาม หากเป็นธุรกิจขนาดเล็ก เป็นการดีที่คุณจะลดต้นทุนการผลิตด้วยการจ้างงานการผลิตชิ้นส่วนไปยังร้านจัดหางานที่เชื่อถือได้ การทำงานดังกล่าวสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยร้านจัดหางาน เนื่องจากมีพนักงานควบคุมและเครื่องกัด CNC ของตนเองเพื่อทำงานในโครงการของคุณตามการออกแบบ CAD ของคุณขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ธุรกิจของคุณ

โดยไม่คำนึงถึงขนาดของตลาด ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรดังกล่าวคือพื้นที่ว่างทั้งหมดเครื่องกัด CNC โดยทั่วไป คุณต้องจัดช่องขนาดใหญ่ให้พอดีกับเครื่องกัด CNC ขนาดใหญ่และแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์อื่นๆ หากคุณมีพื้นที่จำกัดสำหรับเครื่องจักรเหล่านี้ คุณสามารถแก้ไขปัญหาความพร้อมใช้งานของพื้นที่ไม่เพียงพอได้ โดยอาศัยบริการเครื่องจักรกลซีเอ็นซีซึ่งจัดหาโดยร้านขายงานส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงาน เครื่องกัด CNC หากคุณมีกำลังคนเพียงพอ คุณสามารถตั้งค่าการฝึกอบรมให้พนักงานของคุณทำงานกับเครื่องจักรเหล่านี้เพื่อดำเนินการผลิตชิ้นส่วน

โดยร้านจัดหางานส่วนใหญ่ ซึ่งพวกเขามีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ

ด้วยเครื่องกัด CNC ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมให้ใช้การควบคุมซอฟต์แวร์แบบรวมซึ่งสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรได้ ในทางกลับกัน เครื่องกัด cnc ขนาดเล็กหากคุณไม่มีกำลังคน คุณสามารถเลือกใช้บริการเครื่องจักรกลซีเอ็นซีที่จัดหางานโดยร้านจัดหางานส่วนใหญ่ ซึ่งพวกเขามีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในการทำงานด้านการผลิตชิ้นส่วนของคุณขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของชิ้นส่วนที่ผลิตโดยทั่วไปแล้ว ผู้ผลิตส่วนใหญ่ยินดี

ลงทุนจำนวนมากในศูนย์เครื่องจักรกลขั้นสูงที่สามารถดำเนินการกัด CNC ที่ซับซ้อนได้ หากคุณมีงานผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนต่ำ โดยปกติร้านงานจะสามารถทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นได้อย่างคุ้มค่าด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นอยู่กับการใช้งานปกติหรือความต้องการของส่วนประกอบที่ต้องการ เครื่องกัด CNC ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะซื้อเครื่องกัด CNC หากส่วนประกอบนั้นมักใช้ในกระบวนการผลิต นอกเหนือจากเหตุผลนั้นแล้ว