Monthly Archives: December 2017

คลอโรฟิลล์เป็นทางเลือกในการดับกลิ่นที่เป็นธรรมชาติ

คลอโรฟิลล์เป็นเม็ดสีที่พบในพืชสีเขียวทั้งหมดและมีหน้าที่ในการเปลี่ยนแสงแดดเป็นพลังงาน ความรู้ที่น้อยกว่าคือคลอโรฟิลล์มีประโยชน์หลายอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นสารระงับกลิ่นกายตามธรรมชาติ

เป็นครั้งแรกที่ใช้เพื่อจุดประสงค์นี้เริ่มขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2493 เมื่อใช้เพื่อควบคุมกลิ่นจากบาดแผล เนื่องจากคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่นนั้นจึงได้รับการให้ผู้ป่วยที่เป็นลำไส้ใหญ่ในช่องปากเพื่อบรรเทากลิ่นอุจจาระ

คลอโรฟิลล์ช่วยรักษาอาการป่วยได้อย่างไร

ในปีพ. ศ. 2500 แพทย์ชื่อแฟรงคลินโฮเวิร์ดไวแอตต์กำลังค้นหาวิธีรักษาโรคโลหิตจางและเริ่มใช้คลอโรฟิลล์กับผู้ป่วยของเขา เขาสังเกตเห็นว่าหลังจากที่ได้รับคลอโรฟิลล์กลิ่นปัสสาวะของผู้ป่วยของเขาลดลงอย่างมาก สิ่งนี้ทำให้เขาสรุปได้ว่าคลอโรฟิลล์ที่ถ่ายภายในจะช่วยลดกลิ่นตัวและกลิ่นปากได้

การใช้วิชาที่ทำการทดสอบและ osmoscope ทำให้เขาสามารถสรุปได้ว่ากลิ่นตัวนั้นถูกกำจัดโดยครึ่งหนึ่งหรือทั้งหมดแปดชั่วโมงหลังจากอาบน้ำ การทดสอบภายหลังได้กระทำโดยใช้น้ำหอมที่มีผลเหมือนกันสำหรับกลิ่นลมหายใจ

ข้อสรุปสุดท้ายของดร. Wescott ว่าระหว่างคลอโรฟิลล์ขนาด 15-200 มิลลิกรัมที่ถ่ายภายในมีปริมาณเพียงพอที่จะช่วยลดหรือขจัดกลิ่นและกลิ่นของร่างกายได้นานถึง 36 ชั่วโมงโดยปราศจากอุปสรรคในการทำงานของร่างกาย

หลังจากนั้นเขาก็จะออกสิทธิบัตรคลอโรฟิลล์และอนุพันธ์ของคลอโรฟิลล์เพื่อควบคุมวัตถุประสงค์ในการควบคุมกลิ่น หนึ่งในนั้นคือโซเดียมคลอโรฟิลลิน