การปฏิรูปพร้อมด้วยซ่อมคอนกรีตที่ปรากฏการพังตัว

นิคมอุตสาหกรรม โรงงาน

 • ยกปรับระดับ เพิ่มทักษะในการรองนํ้าหนักพร้อมกับแก้ปัญหาการพังตัวพื้นคอนกรีตในโรงงาน คลังสินค้าสินค้า
 • ยกปรับระดับถนนคอนกรีตภายในนิคมอุตสาหกรรม และท้องถนนในโรงงานยกปรับระดับขจัดปัญหาการทรุดตัวของฐานเครื่องจักรกล
 • งานฉีดพ่นวัสดุคุ้มกันความร้อนใต้หลังคา ถังไซโล ถังเก็บสารเคมี ท่อห้องเย็น ตู้คอนเทนเนอร์ และห้องเก็บเสียง
 • ซ่อมความเสียหายที่ปรากฏกับโครงโรงงาน คลังเก็บของพร้อมทั้งอาคารหน่วยงาน อาทิเช่น เสา คาน พร้อมด้วยซ่อมพื้นคอนกรีต
 • เพิ่มกำลังรองนํ้าหนักให้กับดิน ปรับปรุงชั้นดิน ก่อนเสริมแต่งตึกโรงงานหรือไม่ก็วางเครื่องยนต์ พร้อมทั้งลดแรงสั่นสะเทือนให้แก่ฐานเครื่องจักรกล

ระบบสาธารณูปโภค

 • ยกปรับระดับพื้นดินคอนกรีตรันเวย์แทกซี่เวย์ พร้อมทั้งลานจอดเครื่องบิน เพื่อให้ปรับความเอียงชันของผิวคอนกรีต พร้อมทั้งแก้ไขนํ้าท่วมขังที่ผิวคอนกรีต
 • ยกปรับระดับ เพิ่มทักษะในการรับนํ้าหนัก และแก้ปัญหาการทรุดตัว พื้นคอนกรีตท่าเทียบเรืออาทิ รางเครนยกตู้คอนเทนเนอร์ พื้นคอนกรีตนอกชานวางตู้คอนเทนเนอร์ และทางขึ้นทางผ่านชั่งน้ำหนัก
 • ฟื้นฟูขั้นดิน เพิ่มขีดความสามารถในการรับนํ้าหนักให้กับชั้นดิน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของเค้าโครงรางรถไฟ ที่วิ่งผ่านชั้นดินอ่อน ไม่ก็สถานที่ที่มีการเคลื่อนของดินด้านข้าง
 • ยกปรับขั้นพื้นถนนคอนกรีตท้องถนนทางหลวง คอสะพานให้มีความราบ ไม่ก็ ยกปรับความลาดสูงชันของผิวทางคอนกรีต
 • ซ่อมคอนกรีตที่หลุดร่อนหรือเสื่อมสภาพ เชื่อมประสานรอยแตกคอนกรีต (Concrete Repair)
 • เกร้าท์ติ้ง (Cement Grout) เพื่อจะจุดมุ่งหมายในการหยุดปรับปรุงโพรงเพิ่มความคงตัวให้ชั้นดิน ระงับการรั่วซึมของนํ้าให้แก่ ท้องถนนทางหลวง อุโมงค์ทางผ่าน ฝาผนังกันดิน ท่อลอด พร้อมทั้งคอสะพาน

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.jatgroundexpert.com