ประตูกันไฟและวิธีการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับโรงพยาบาล

เมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัยจากอัคคีภัย โรงพยาบาลต้องรับมือกับความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงมาก เช่นเดียวกับอาคารสาธารณะหลายแห่ง ภาวะแทรกซ้อนอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากผู้คนที่อยู่ในอาคารในขณะนั้นอาจไม่คุ้นเคยกับแผนผัง นอกเหนือจากปัจจัยนี้แล้ว ผู้ป่วยจำนวนมากอาจไม่สามารถอพยพออกจากอาคารได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือแม้แต่อาจมีความเสี่ยงระหว่างการอพยพ ประตูกันไฟภายในโรงพยาบาลต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่สูงกว่าในอาคารส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นแนวป้องกันสุดท้ายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้

ประตูกันไฟโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่และทางเดินยาว

  • โดยธรรมชาติแล้ว การออกแบบอาคารสามารถทำให้พวกเขาไวต่อการแพร่กระจายของไฟและควัน โดยทางเดินสร้างระบบของปล่องไฟอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การไหลของอากาศจะช่วยจุดไฟและทำให้ลุกลามอย่างรวดเร็วโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีห้องครัว ร้านอาหาร และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจอื่นๆ สำหรับทั้งภาครัฐและพนักงาน
  • ห้องซักรีดและห้องเก็บของก็เป็นคุณสมบัติทั่วไปเช่นกันตู้จ่ายยาที่อาจล็อคและไม่ได้ใช้งาน หรือใช้งานอย่างจำกัดในบางช่วงเวลาของวัน ประตูกันไฟและห้องเก็บของที่มีสารเคมีสำหรับทำความสะอาดและยาหลายชนิด
  • ล้วนสร้างความเสี่ยงเฉพาะสารต่างๆ อาจเป็นอันตรายได้ และการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยเป็นประจำควรเน้นย้ำถึงพื้นที่อันตรายทั้งหมด ปัญหาด้านความปลอดภัยอาจเป็นประเด็นที่น่ากังวล

ประตูกันไฟสำหรับโรงพยาบาล

ประตูหนีไฟในโรงพยาบาลต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด ประตูกันไฟทุกแห่งในโรงพยาบาลจะต้องมีคะแนนสูงสุดเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของควันและไฟ เพื่อให้มีเวลาอพยพสูงสุดสำหรับผู้ป่วยที่อ่อนแอที่สุด และรับรองความปลอดภัยของผู้ที่ช่วยเหลือพวกเขาในการอพยพ ทางเดินจะต้องมีประตูหนีไฟเพื่อแยกส่วนต่างๆ ของอาคารออก จำกัดการไหลของอากาศ และลดโอกาสที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วจากส่วนหนึ่งของอาคารไปยังส่วนถัดไป นี่เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาล เนื่องจากพวกเขามักอาศัยการอพยพผู้ป่วยเป็นช่วงๆ ซึ่งเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

ประตูกันไฟเหล่านี้ยังต้องเปิดได้ง่ายเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องทนต่อการเปิดและปิดอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันในขณะที่ยังคงทนไฟได้ พวกเขายังต้องต้านทานความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถเข็นและรถเข็นของโรงพยาบาลเป็นประจำ หอผู้ป่วยส่วนบุคคลอาจต้องใช้ประตูหนีไฟที่ล็อกไว้ ซึ่งจะต้องเปิดจากด้านในได้ง่าย หากผู้โดยสารต้องอพยพในกรณีฉุกเฉิน แต่การตระหนักรู้ด้านอัคคีภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ก็เป็นสิ่งสำคัญ โรงพยาบาลอาจเป็นเรื่องยากเป็นพิเศษที่จะอพยพ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องการความรู้สึกที่เฉียบแหลมในบทบาทที่สำคัญของตนเองในการลดความเสี่ยงจากไฟไหม้และเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ป่วยในกรณีเกิดเพลิงไหม้

ประตูกันไฟ

Comments are closed.